Aboriginer vid Uluru
Aboriginer vid Uluru

Australiens historia

Man tror att Australien kan ha varit bebott i cirka 50 000 år eller möjligen ännu längre. Den så kallade urbefolkningen, aboriginerna, kom till Australien från Sydostasien och är en folkgrupp som än idag möter stora svårigheter avseende att bli socialt accepterade. Det var inte förrän så sent som 1963 som de fick rösträtt och började räknas med vid angivelser av landets invånarantal.

Under 1600-talets första hälft började upptäcktsresande hitta till det som senare skulle komma att bli Australien. Det sägs att ett skepp som var på väg till Jakarta seglade fel och istället hamnade i vad som först kom att kallas Nya Holland, då det främst var holländare som började utforska denna nya landmassa.

Många har genom historien försökt göra anspråk på att ha upptäckt Australien. Spanjorer, portugiser och holländare, alla vill de berätta om när deras landsmän upptäckte det stora landet, men den mest berömde och omtalade i sammanhanget är ändå en engelsk löjtnant vid namn James Cook. Han är den som ses som förste utforskare av Australien, och detta skedde under senare delen av 1700-talet efter hans berömda landstigning i Botany Bay.

1788 deporterades de första straffångarna till Australien från Storbritannien, också de till Botany Bay, en plats som blivit ett välkänt inslag i Australiens historia och vilken även ofta nämns bland annat i folkvisorna. Inte så konstigt kanske, med tanke på att stora delar av landets befolkning av idag härstammar från dessa straffångar och att det vilar en slags spännande tragik och mystik över själva ordet ”straffånge”.

Med start 1829 gjorde britterna officiellt anspråk på västra delarna av Australien. Ett antal separata kolonier grundades strax därefter. Victoria och South Australia blev så kallade fria kolonier, vilket innebär att de aldrig fungerade som egentliga straffkolonier även om de till viss del befolkades av tidigare fångar från Tasmanien. Deporteringen av fångar till Australien avtog runt 1840 och upphörde helt 1868.

Under 1900-talet har Australien genomgått en del förändringar som format det till det land det är idag. Samväldet Australien bildades och blev en del av det brittiska imperiet. Än idag är de brittiska influenserna väldigt påtagliga i Australien och landet är fortfarande en konstitutionell monarki med engelska drottningen Elisabeth ll som drottning. Australien stred i båda världskrigen och efter det andra världskriget har en stor invandring från Asien ägt rum, vilket lett till att det även finns en hel del framträdande asiatiska inslag i såväl mat som befolkning.

www.soderhavsresor.se
Roadtrip för naturentusiasten med möjlighet att vandra, njuta av vacker natur och...
www.soderhavsresor.se
Anamma ”The Samoan Way” och låt dagarna passera i behaglig takt. Med tropiskt klimat...
©2024 Australienresor